Kako pripremiti učinkovito izvješće o pretraživanju nevažećeg patenta: Savjeti za praktičare

Početna / Blog / poništenje / Kako pripremiti učinkovito izvješće o pretraživanju nevažećeg patenta: Savjeti za praktičare

Razumijevanje patentnih zahtjeva 

Kritičan prvi korak u stvaranju uspješnog patent invalidity search izvješće uključuje razumijevanje patentnih zahtjeva. Patentni zahtjevi bitni su za svaku radnju usmjerenu na poništenje patenta budući da određuju opseg zaštite koji patent nudi.  

Ovdje je cilj utvrditi je li patentirani izum doista bio nov i neočit u vrijeme njegove primjene. 

Jeste li spremni osigurati robusnost svog patenta? Kontaktirajte nas sada na [e-pošta zaštićena] 

za stručnu pomoć u pripremi sveobuhvatnih izvješća o pretraživanju ništavosti patenata. 

Pregled sadržaja

Važnost tumačenja tvrdnji  

Kako bi se pronašlo relevantno prethodno stanje tehnike koje bi moglo pokrenuti pitanja o valjanosti patenta, patentni zahtjevi se moraju opširno čitati. To podrazumijeva pažljivu analizu patentnog dokumenta s naglaskom na tehničke i pravne elemente patentnih zahtjeva.  

Na primjer, patent farmaceutskog spoja može sadržavati tvrdnje o kemijskoj strukturi, primjeni ili procesu proizvodnje. Svaka se komponenta mora dobro razumjeti i protumačiti u svjetlu informacija koje su već poznate u području proučavanja. 

Detaljan pregled omota dosjea i povijesti kaznenog progona 

Presudno je detaljno ispitivanje omota datoteke i povijesti tužbe za patent. Ovo razotkriva moguće ranjivosti i nudi uvid u to kako su se tvrdnje mijenjale tijekom postupka tužbe za patent.  

Tvrdnja koja je promijenjena kako bi se zaobišlo odbijanje prethodnog stanja tehnike, na primjer, može ukazivati ​​na područja u kojima se valjanost patenta može lakše dovesti u pitanje. 

Primjer: Tumačenje složenih tvrdnji 

Razmotrite prijavu patenta za potpuno novu vrstu solarne ploče. Korišteni materijali, struktura solarne ćelije i proces pretvorbe energije mogu biti uključeni u zahtjev.  

Potrebno je razumjeti i tehničke detalje i raniji napredak u solarnoj tehnologiji kako bi se ocijenila ova tvrdnja. Ako prethodni rad pokaže usporedive materijale ili aranžmane, novost zahtjeva može se osporiti. 

Široka interpretacija za identifikaciju relevantne umjetnosti 

Kako bi uključili svaku relevantnu umjetnost, tvrdnje se moraju tumačiti široko. To podrazumijeva uzimanje u obzir i izravnih tehnoloških pandana i supstituta koji proizvode isti ishod.  

Na primjer, svako prethodno istraživanje koje sugerira usporedivi raspored, iako za različite namjene, moglo bi biti relevantno ako patent solarne ploče tvrdi određeni raspored ćelija. 

identificiranje Relevantne ključne riječi i klasifikacije 

Potpuno izvješće o pretraživanju nevaljanosti mora započeti postupkom pronalaženja relevantnih ključnih riječi i klasifikacija. Ovo je ključna faza budući da izravno utječe na potragu za djelotvornošću prethodnog stanja tehnike. 

Razumijevanje izuma i njegovih elemenata 

Ispitivanje izuma kako je opisano u patentnim zahtjevima je prvi korak. To podrazumijeva rastavljanje inovacije na njezine temeljne komponente ili značajke. Na primjer, ako se patent odnosi na novu vrstu baterije, ključni elementi mogu uključivati ​​korištene materijale, gustoću energije, vrijeme punjenja ili specifične strukturne značajke baterijskih ćelija. 

Generiranje ključnih riječi 

Popis ključnih riječi, uključujući sinonime, akronime i varijante, sastavljen je na temelju ovih otkrivenih komponenti. Upit za pretraživanje temelji se na ovom popisu. Ovisno o primjeru baterije, ključne riječi mogu biti fraze poput "brzo punjenje", "velikog kapaciteta" ili "litij-ionska".  

Ovdje je trik biti i iscrpan i precizan u isto vrijeme, pazeći da je pretraživanje ciljano, ali i dovoljno široko da se pronađe svako relevantno stanje tehnike. 

Korištenje klasifikacija patenata 

Klasifikacija patenata is drugi važan alat. Oni pomažu u pronalaženju patenata u istom tehničkom području i mogu otkriti prethodno stanje tehnike koje bi pretraživanje po ključnim riječima moglo previdjeti. Na temelju tehničkog sadržaja patenti se dijele na broj klase i podklase. Na primjer, naša baterija može pripadati određenoj klasi elektrokemijskih uređaja za pohranu energije. 

Primjer: Širenje horizonta pretraživanja 

Idemo recimo da je podnesen patent za dron s poboljšanim sustavom stabilizacije. Ključne riječi bi uključivale pojmove kao što su "žiroskopski stabilizator", "zračna bespilotna letjelica", "kontrola leta" itd. Klasifikacije mogu uključivati ​​šire kategorije kao što su bespilotne letjelice ili specifične potklase povezane sa tehnologijama stabilizacije. 

Uključivanje povijesti kaznenog progona u generiranje ključnih riječi 

Pregledom povijesti tužiteljstva patenta moglo bi se dobiti više ključnih riječi i klasa. Rasprave između ispitivača patenta i podnositelja prijave su često uključeni u ovu povijest, pružanje uvid u to kako su tvrdnje sastavljene i koja su područja istaknuta ili osporena. 

Provođenje širokih i iscrpnih pretraga 

Za izradu temeljitog izvješća o pretraživanju nevaljanosti neophodna su široka i iscrpna pretraživanja. I patentna i nepatentna literatura mogu se pronaći kroz ova široka pretraživanja, čiji je cilj pronaći bilo koje potencijalno relevantno stanje tehnike. 

Pristup širokog pretraživanja 

Prva faza u ovom procesu je široko pretraživanje. Ova pretraga pokušava sastaviti široku sliku stanja tehnike na temelju prethodno određenih ključnih riječi i kategorija.  

Opći pojmovi kao što su "kriptografija", "sigurnost podataka" i "algoritmi šifriranja" mogu se uključiti u široko pretraživanje, na primjer, ako se izum odnosi na novu tehniku ​​šifriranja podataka. Ova sveobuhvatna metoda pomaže u procjeni količine informacija koje već postoje i poboljšava plan pretraživanja. 

Primjer: Broad Search na djelu 

Razmotrite patent za novu vrstu optičkog senzora. Opširno pretraživanje može započeti općim pojmovima kao što su "optičko detektiranje", "detekcija svjetla" i "senzorska tehnologija". To bi uključivalo različite baze podataka i izvore, obuhvaćajući raznolik raspon povezanih tehnologija. 

Prijelaz na iscrpnu pretragu 

Iscrpna pretraga provodi se nakon široke pretrage. Ova pretraga je uže ciljana i dublja; traži određene baze podataka i publikacije koje su relevantne za patentne zahtjeve.  

To podrazumijeva istraživanje nepatentnih baza podataka uključujući IEEE Xplore, ScienceDirect i druge uz patentne baze podataka kao što su USPTO, EPO, WIPOi Google patenti. Cilj je locirati prethodno stanje tehnike koje je postojalo prije datuma prvenstva patenta i moglo bi dovesti u sumnju njegovu novost ili nedostatak očitosti. 

Tehnike za učinkovita iscrpna pretraživanja 

Iscrpno pretraživanje koristi različite tehnike, uključujući pretraživanja ključnih riječi i klasifikacija, analizu citata i semantička pretraživanja. Na primjer, u slučaju optičkog senzora, pretraga bi se sada usredotočila na određene vrste senzora, detaljne tehničke aspekte i područja primjene, pročišćavajući pretragu da bude što ciljanija. 

Važnost analize omotača datoteke 

Neophodno je ispitati omot patentne datoteke, koji je zapis korespondencije između podnositelja prijave i patentnog ureda, uz pregled vanjskih izvora. Nudi pronicljive informacije o povijesti tužiteljstva patenta, uključujući sva odbijanja, argumente podnositelja zahtjeva i izmjene zahtjeva. Ove se informacije mogu koristiti za utvrđivanje bilo kakvih slabosti ili relevantnog stanja tehnike. 

Pretraživanje nepatentne literature 

Pretraživanje nepatentne literature (NPL) je ključno sastavni dio postupka traženja ništavosti patenta. NPL izvori mogu ponuditi mnoštvo informacija koje se možda ne mogu pronaći u bazama podataka o patentima, pružanje ključni dokaz za poništenje patenta. 

Razumijevanje nepatentne literature 

Nepatentna literatura uključuje široku lepezu dokumenata i publikacija kao što su znanstveni časopisi, zbornici konferencija, tehnička izvješća, udžbenici, blogovi i mrežni resursi. Ovi izvori često sadržati detaljne tehničke informacije i inovativne ideje koje prethode podnošenju patenata. 

Uloga NPL-a u nevaljanosti patenata 

U mnogim slučajevima NPL može pružiti dokaz o stanju tehnike koji dovodi u pitanje novost ili neočiglednost patentnih zahtjeva. Na primjer, članak u časopisu ili konferencijski rad može opisati tehnologiju ili proces slično navedeno u patentu, čime se potkopava njegova valjanost. 

Primjer: Koristeći Znanstveni časopisi 

Razmotrite patent za novi kemijski spoj koji se koristi u farmaceutskim proizvodima. Iako baze podataka o patentima mogu otkriti srodne spojeve, pretraga u znanstvenim časopisima mogla bi otkriti istraživačke radove koji raspravljaju o sličnim spojevima ili njihovim derivatima, potencijalno prethodeći podnošenju patenta. 

Baze podataka za NPL pretraživanje 

Učinkovita pretraživanja NPL-a često uključuju baze podataka kao što su IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink i Google Scholar. Svaka baza podataka nudi pristup drugačiji set resursa, pokrivajući različite tehničke i znanstvene discipline. 

Širenje horizonta pretraživanja 

Osim akademskih časopisa, drugi resursi poput tehničkih blogova, industrijskih izvješća i novinskih članaka također mogu biti korisni. Na primjer, tehnički blog je mogao raspravljati o prototipu ili konceptu slično patentirani izum, pružanje dokaz o prethodnom javnom znanju. 

Izazovi u NPL potrazi 

Jedan od izazova pretraživanja problematičnih kredita je ogromna količina dostupnih informacija. Za traženje relevantnih dokumenata potrebna je vještina probiranja velikih količina podataka. Štoviše, tražitelj mora imati tehničku ekspertiza točno razumjeti i protumačiti sadržaj. 

Analiza dobivenih rezultata 

Nakon što se dovrše opsežni i iscrpni procesi pretraživanja, sljedeći kritični korak u pripremi a pretraga poništenja patenta izvješće analizira dohvaćene rezultate. Ova faza uključuje probiranje prikupljenog prethodnog stanja tehnike odrediti njegovu važnost i potencijalni utjecaj na valjanost patenta. 

Umijeće analize 

Faza analize je više od pukog pregleda pronađenih dokumenata; zahtijeva dobro razumijevanje patentnih zahtjeva i strateški pristup usporedbi tih zahtjeva s prethodnim stanjem tehnike. Svaki dio prethodne tehnike mora se pomno ispitati kako bi se procijenilo koliko je usko povezan s patentiranim izumom. 

Davanje prioriteta relevantnoj prethodnoj umjetnosti 

Prvi zadatak je odrediti prioritete referenci na temelju njihove relevantnosti. To uključuje blisku usporedbu stanja tehnike sa svakim zahtjevom patenta. Na primjer, ako je patent za novi softverski algoritam, analiza bi uključuju provjeru opisuje li neko stanje tehnike slične algoritme, metodologije ili aplikacije. 

Primjer: Detaljna usporedba tvrdnji 

Razmislite o patentu za napredni sustav za filtriranje zraka. Analiza bi uključivala usporedbu specifičnih značajki filtracijskog sustava, kao što su vrste filtara, mehanizmi protoka zraka ili kontrolni sustavi, sa sličnim značajkama u prethodnom stanju tehnike. Čak i jedan primjer prethodne tehnike koji prethodi patentu i obznanjen slična tehnologija može biti značajna. 

Pravni i tehnički aspekti 

Analiza nije samo tehnički; ima i pravnu dimenziju. To je o razumijevanju može li prethodno stanje tehnike realno osporiti patentne zahtjeve prema pravnim standardima novosti i neočiglednosti. To zahtijeva razumijevanje patentnog prava i načina na koji sudovi tumače te standarde. 

Dokumentiranje analize 

Svako relevantno stanje tehnike treba biti dokumentirano s jasnim objašnjenjem njegove važnosti za patentne zahtjeve. Ovo ne uključuje samo navodeći da je prethodno stanje tehnike slično, ali objašnjavajući kako i zašto je slično, te implikacije na valjanost patenta. 

Izazovi u analizi 

Glavni izazov u ovoj fazi je sama količina podataka i složenost pravne i tehničke analize. Zahtijeva pažljivu ravnotežu između temeljitosti i učinkovitosti, osiguravajući da se najrelevantnije prethodno stanje tehnike istakne bez gubljenja u sitnicama. 

Priprema izvješća o pretraživanju nevaljanosti 

Kulminacija je pretraga poništenja patenta proces je priprema izvješća o traženju nevaljanosti. Ovo izvješće sintetizira sve nalaze iz faza pretraživanja i analize u strukturiran i koherentan dokument, koji je ključan u pravnim kontekstima ili procjenama patenata. 

Završite svoju strategiju poništavanja patenata profesionalnim izvješćem o pretraživanju.
mi smo ovdje da vam pomogne – obratite se stručnjaku pomoć. 

 • Strukturiranje izvješća
  Izvješće obično počinje naslovnom stranicom, uključujući naslov izvješća, naslov/broj patenta, datum podnošenja i imena pojedinaca ili organizacija uključenih u pretraživanje. Nakon toga slijedi izvršni sažetak koji daje sažeti pregled ključnih nalaza i zaključaka. Ovo je ključno za čitatelje koji moraju brzo razumjeti bit izvješća. 
 • Uvod i metodologija
  Uvodni dio predstavlja patent koji se ocjenjuje i ciljeve izvješća. Postavlja kontekst za čitatelja. Odjeljak o metodologiji zatim detaljno opisuje proces pretraživanja, uključujući korištene baze podataka, pojmove za pretraživanje, raspon datuma za pretraživanje stanja tehnike i sve specifične tehnike ili strategije koje se koriste. 
 • Predstavljanje nalaza
  Odjeljak s nalazima srce je izvješća. Ovdje su organizirano prikazani rezultati pretraživanja. Svaki dio relevantnog stanja tehnike je opisan, zajedno s objašnjenjem njegove važnosti za patentne zahtjeve. Ovaj bi odjeljak trebao biti temeljit, ali jasan, izbjegavajući nepotreban tehnički žargon. 
  Primjer: Izvještavanje o patentu mehaničkog uređaja
  Za patent koji se odnosi na mehaničku napravu, izvješće bi detaljno opisalo nalaze iz prethodnog stanja tehnike kao što su raniji patenti ili akademski radovi koji opisuju slične mehanizme ili funkcionalnosti. Objasnilo bi kako se svaki dio prethodne tehnike odnosi na specifične zahtjeve patenta, potencijalno dovodeći u pitanje njegovu novost ili inventivnost. 
 • Izazovi u pripremi izvješća
  Jedan od glavnih izazova u pripremi izvješća je osigurati da se nalazi prezentiraju na način koji je i sveobuhvatan i razumljiv. Izvješće mora uravnotežiti tehničke detalje s jasnoćom, iznoseći argumente za ili protiv valjanosti patenta na način koji je dostupan i tehničkim stručnjacima i pravnim stručnjacima. 
 • Zaključak i preporuke 
  Izvješće završava sažetkom ključnih točaka i svim preporukama ili zaključcima koji se temelje na nalazima. To može uključivati ​​prijedloge za daljnja istraživanja ili potencijalne pravne strategije ako se izvješće koristi u kontekstu patentnog spora. 

Važnost jasnoće i preciznosti 

Učinkovitost izvješća o pretraživanju nevažećeg patenta ovisi o njegovoj jasnoći, preciznosti i mogućnosti prenošenja složenih tehničkih i pravnih informacija na razumljiv način. Služi kao kritičan dokument u procesima donošenja odluka u vezi s patentima, bilo u parnicama, pregovorima o licenciranju ili strateškim patentima upravljanje. 

Uzimajući u obzir trošak Čimbenici  

Troškovi provođenja a poništenje patenta traži pod utjecajem je nekoliko čimbenika, a njihovo razumijevanje može pomoći u upravljanju očekivanjima i dodijeliti sredstva učinkovito. 

Zabrinuti ste zbog troškova pretraga poništenja patenata?
Posavjetujte se s nama za isplativu i učinkovitu strategiju pretraživanja. 

 • Opseg i složenost
  Što su patentni zahtjevi opsežniji i složeniji, to je više vremena i truda potrebno za provedbu temeljitog pretraživanja. To izravno utječe na trošak. Na primjer, patent sa širokim zahtjevima u više tehnoloških područja zahtijeva opsežnije pretraživanje od onog s uskim, specifičnim zahtjevima. Patent na revolucionarnu AI tehnologiju, na primjer, može zahtijevati opsežnu pretragu u raznim tehničkim područjima, povećavajući troškove. 
 • Vrijeme i resursi
  Broj sati potrebnih stručnjacima za pretraživanje i korišteni resursi, kao što je pristup specijaliziranim bazama podataka, izravno utječu na ukupni trošak. Iscrpnija pretraživanja koja uključuju više baza podataka ili pretraživanja na manje uobičajenim jezicima ili tehničkim područjima obično će biti skuplja. 
 • Dubina pretraživanja
  Dublja pretraga kojoj je cilj biti iscrpna vjerojatno će dati relevantnije prethodno stanje tehnike, ali također može povećati troškove. Na primjer, pretraživanja koja nadilaze baze podataka o patentima i uključuju akademske časopise, tehničke standarde i druge NPL izvore zahtijevaju više vremena i stručnosti. 
 • Stručnost stručnjaka za pretraživanje
  Iskusni i specijalizirani stručnjaci za pretraživanje mogu naplaćivati ​​više naknade za svoje usluge, ali njihova stručnost može dovesti do točnijih i sveobuhvatnijih rezultata. Na primjer, stručnjak za pretraživanje sa specifičnim iskustvom u biotehnologiji može naplatiti više, ali može pružiti neprocjenjive uvide kada traži stanje tehnike u ovom složenom području. 
 • Dodatne usluge
  Neki pružatelji mogu ponuditi dodatne usluge, kao što su analiza patenata, mapiranje zahtjeva i prilagođena izvješća, što može povećati ukupne troškove. Ove usluge, iako povećavaju troškove, također mogu dodati značajnu vrijednost izvješću o pretraživanju. 
 • Zemljopisna regija
  Trošak pretraživanja također može varirati ovisno o regiji u kojoj je patent odobren, jer se različite baze podataka i izvori mogu koristiti za pretraživanja u različitim jurisdikcijama. Na primjer, traženje stanja tehnike u patentima podnesenim Europskom patentnom uredu može uključivati ​​različite troškove u usporedbi s onima podnesenima USPTO-u. 

Gruba procjena troškova 

Kao gruba procjena, osnovna poništenje patenta traži može početi od nekoliko stotina do nekoliko tisuća dolara. Međutim, opsežnija pretraživanja složenih patenata ili dubinska analiza mogu koštati nekoliko tisuća dolara ili više. 

Korištenje naprednih alata i tehnika 

U pripremi a patent invalidity search Izvješće, Utjecati napredni alati i tehnike ključni su za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti procesa pretraživanja. 

Iskoristite najnovije alate i tehnike za pretraživanje patenata.
Kontaktirajte naš tim za
stanje-of-the-art usluge poništenja patenata.
 

Platforme za napredno pretraživanje 

Moderna pretraživanja patenata često iskoristiti napredne platforme poput Orbit Intelligence & XLSCOUT, Koji konsolidira informacije o citiranju obitelji patenta. Ove platforme olakšati prepoznavanje ključnih aspekata u raznim nadležnosti i pomoć u izradi robusnih izjava o pretraživanju. Na primjer, Orbit Intelligence omogućuje pretraživačima paralelno istraživanje izvora patentne i nepatentne literature, nudeći sveobuhvatan pogled na tehnološke krajolik. 

Primjer: korištenje Orbit Intelligence u pretrazi 

Razmotrite pretraživanje patenata vezano uz tehnologiju obnovljivih izvora energije. Korištenjem platforme kao što je Orbit Intelligence, tražitelj može brzo identificirati ključni patenti, članovi njihovih obitelji i relevantna nepatentna literatura. Ovo ne samo da štedi vrijeme, već također osigurava temeljitu i široku pretragu. 

Strategije pretraživanja 

Izgradnja učinkovite strategije traženja nevažećih patenata uključuje nekoliko koraka na visokoj razini. To uključuje izdvajanje relevantnih ključnih riječi, identificiranje odgovarajuću klasifikaciju šifre iz međunarodnih sustava klasifikacije patenata, formuliranje logičkih nizova za pretraživanje i pretraživanje citata unaprijed i unatrag. Svaki je korak iterativan i pažljivo osmišljen za sastavljanje skupa podataka koji je sveobuhvatan i relevantan za ključne značajke patent. 

Analiza dopuštenog predmeta 

Razumijevanje dopuštenog predmeta patenta je ključno. To uključuje ispitivanje razloga ispitivača za dopuštanje zahtjeva, koji se mogu pronaći u dokumentima kao što je Obavijest o odobrenju. Ako se stanje tehnike može pronaći da obznanjen dopušteni predmet, značajno pomaže u poništavanju patent. 

Istraživanje obitelji i Drugi stupanj Prethodna umjetnost 

Obiteljsko prethodno stanje i reference drugog stupnja ključni su u pretragama invaliditeta. Obiteljsko prethodno stanje tehnike prikazuje otkriveno prethodno stanje tehnike obitelji patenata, a svako povezano prethodno stanje tehnike može se koristiti kao dokaz za poništenje. Umjetnost drugog stupnja, koja uključuje citate unatrag, citate unatrag i citate unaprijed, citate unatrag, nudi dublju razinu pretraživanja, potencijalno otkrivajući jake prethodne umjetnost. 

Opći savjeti za provođenje pretraživanja nevažećih 

Provođenje pretrage patenta za nevažeće je nijansiran proces koji zahtijeva strateški pristup i pozornost na detalje. Evo nekoliko općih savjeta koji mogu voditi proces pretraživanja, osiguravajući temeljitost i učinkovitost. 

Razumijevanje predmeta i tvrdnji 

Duboko razumijevanje uključenih tehničkih i patentnih pitanja je od ključne važnosti. To uključuje jasno tumačenje patentnih zahtjeva. Budući da se pretrage valjanosti provode na već ispitanim i dopuštenim patentima, potrebno je široko tumačenje dopuštenih tvrdnji kako bi se otkrili dodatni relevantna umjetnost. To može uključivati ​​detaljno čitanje omota datoteke i povijesti kaznenog progona kako bi se u potpunosti shvatile nijanse zahtjevi. 

Strategija širokog pretraživanja 

Pretraga bi trebala biti što opsežnija, korištenje sve raspoložive resurse. Važne poslovne odluke ovise o rezultatima tih pretraga, a propušteno prethodno stanje tehnike moglo bi imati značajne financijske implikacije. Počevši s prethodnim radom kao što su izvješća o pretraživanju ureda za patente, povijest tužiteljstva, postupci prigovora i parnični postupci mogu pružiti čvrst temelj za traži. 

Fokusiranje na detalje 

Pretrage nevaljanosti često zahtijevaju ispitivanje veliki broj patenti i literaturni dokumenti. Ovaj zahtijeva pažljivo tumačenje kako bi se osiguralo točan usporedbe. Analiza pretraživača može uključivati ​​pretvaranje mjernih jedinica ili procjenu teksta specifikacije, brojki i kemijskih formula. Usredotočenost na specifične pojedinosti prema zahtjevima slučaja ključna je za uspjeh traži. 

Znajući kada se zaustaviti 

Svi projekti imaju proračunska i vremenska ograničenja, stoga to je važno je razviti strategije pretraživanja koje vode računa o tim ograničenjima. Pretraživač mora uravnotežiti temeljitost i praktičnost, osiguravajući da pretraga ipak bude sveobuhvatna izvodljiv unutar datog ograničenja. 

Izvještavanje o tome što klijent treba 

O rezultatima treba izvješćivati ​​na sažet i razumljiv način. To je presudno kako bi se izbjeglo pretrpavanje izvješća referencama koje nisu posebno relevantne. U većini slučajeva može biti dovoljno kratko objašnjenje pronađene reference i bibliografskih podataka. Izvješćivanje u nekarakterizirajućem formatu također je važno kako bi se izbjegli potencijalni štetni ishodi za klijenta. 

Zaključak

Provođenje pretrage nevaljanosti složen je zadatak koji zahtijeva spoj tehničkih ekspertiza i strateško razmišljanje. Slijedeći ove općenite savjete, tražitelji mogu osigurati da je njihov pristup temeljit, učinkovit i prilagođen specifičnim potrebama klijenta, u konačnici pridonoseći do učinkovitijeg izvješća o pretraživanju nevažećeg patentat. 

O TTC-u

At TT konzultanti, mi smo vrhunski pružatelj prilagođenog intelektualnog vlasništva (IP), tehnološke inteligencije, poslovnog istraživanja i podrške inovacijama. Naš pristup spaja AI i Large Language Model (LLM) alate s ljudskom stručnošću, pružajući rješenja bez premca.

Naš tim uključuje vješte stručnjake za IP, tehničke konzultante, bivše USPTO ispitivače, europske patentne odvjetnike i još mnogo toga. Uslužujemo tvrtke s liste Fortune 500, inovatore, odvjetničke urede, sveučilišta i financijske institucije.

usluge:

Odaberite TT Consultants za prilagođena rješenja vrhunske kvalitete koja redefiniraju upravljanje intelektualnim vlasništvom.

Kontaktirajte Nas
Podijelite članak
VRH

Zatražite povratni poziv!

Hvala vam na interesu za TT Consultants. Molimo ispunite obrazac i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati

  Popup

  OTKLJUČAJ SNAGU

  Tvojih Ideje

  Unaprijedite svoje znanje o patentima
  Ekskluzivni uvidi čekaju vas u našem biltenu

   Zatražite povratni poziv!

   Hvala vam na interesu za TT Consultants. Molimo ispunite obrazac i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati