Maksimiziranje vrijednosti IP-a s patentnim marketingom i otuđenjem

Početna / Blog / Komercijalizacija portfelja patenata / Maksimiziranje vrijednosti IP-a s patentnim marketingom i otuđenjem

Marketing patenata nasuprot otuđivanju 

Marketing patenata uključuje promicanje i iskorištavanje patenata za izvlačenje maksimalne vrijednosti iz imovine intelektualnog vlasništva. Obuhvaća različite strategije usmjerene na predstavljanje potencijala patenata zainteresiranim stranama, kao što su potencijalni nositelji licenci, investitori ili kupci.  

Ovaj proces uključuje stvaranje svijesti o patentiranoj tehnologiji, demonstriranje njezinog tržišnog potencijala i pokretanje pregovora za licenciranje ili prodaju.  

S druge strane, oduzimanje patenta odnosi se na proces prodaje ili licenciranja patenata trećim stranama radi financijske dobiti. To može uključivati ​​izravnu prodaju patenata, prijenos vlasništva na drugu stranu u zamjenu za plaćanje paušalnog iznosa ili dodjelu licenci kako bi se drugima omogućilo korištenje patentirane tehnologije u zamjenu za tantijeme.  

I marketing patenata i prodaja bitne su komponente učinkovitosti IP upravljanje i strategije monetizacije, omogućujući tvrtkama da kapitaliziraju svoja ulaganja u inovacije i generiraju prihod od svoje imovine intelektualnog vlasništva. 

Profitiranje od patenata predstavlja niz prilika za tvrtke, od kojih svaka ima svoje prednosti i nedostatke. Razumijevanje ovih pristupa ključno je za tvrtke koje žele maksimalno povećati vrijednost svoje imovine intelektualnog vlasništva. U nastavku se bavimo raznim načinima zarade od patenata, zajedno s njihovim prednostima i manama:

Pregled sadržaja

Zarada od patenata 

I) Licenciranje patenata 

Licenciranje patenata uključuje davanje drugima prava na korištenje patentirane tehnologije u zamjenu za tantijeme ili naknade za licenciranje. Ovaj pristup nositeljima patenata omogućuje stvaranje prihoda bez izravne proizvodnje ili prodaje proizvoda. 

Pros: 

 • Stvaranje prihoda: Ugovori o licenciranju mogu osigurati stabilan dotok prihoda bez potrebe za dodatnim ulaganjem u proizvodnju ili marketing. 
 • Minimalni rizik: Nositelji licenci snose teret proizvodnje, marketinga i distribucije proizvoda, smanjujući izloženost nositelja patenta operativnim rizicima. 
 • Tržišna ekspanzija: Licenciranje omogućuje nositeljima patenata da uđu na nova tržišta ili industrije gdje im možda nedostaju resursi ili stručnost za neovisnu komercijalizaciju svoje tehnologije. 

Cons: 

 • Složenost pregovora: Izrada ugovora o licenciranju zahtijeva pregovaranje o uvjetima kao što su stope tantijema, teritorij, ekskluzivnost i prava na podlicenciranje, što može biti složeno i dugotrajno. 
 • Rizik od kršenja: Korisnici licence mogu prekršiti uvjete ugovora ili prekršiti patente, što dovodi do sporova i pravnih izazova koji mogu zategnuti odnose i potkopati tokove prihoda. 
 • Ograničena kontrola: Nositelji patenata odriču se kontrole nad načinom na koji se njihova tehnologija koristi, što potencijalno smanjuje ugled robne marke ili kanibalizira postojeće proizvodne linije. 

II) Prodaja patenata 

Prodaja patenata uključuje prijenos vlasništva prava intelektualnog vlasništva na drugu stranu u zamjenu za paušalno plaćanje. Ovaj pristup omogućuje trenutni priljev kapitala, ali gubi budući potencijal prihoda. 

Pros: 

 • Infuzija kapitala: Prodaja patenata može ubrizgati prijeko potreban kapital u posao, koji se može koristiti za financiranje inicijativa za istraživanje i razvoj, proširenje poslovanja ili otplatu dugova. 
 • Pojednostavljeno upravljanje portfeljem: Oduzimanje sporednih patenata ili patenata s lošim rezultatima usmjerava IP portfelj, smanjujući troškove održavanja i administrativne troškove. 
 • Ublažavanje rizika: Prodaja patenata eliminira izloženost tržišnim fluktuacijama, zastarjelosti tehnologije i rizicima sudskih sporova povezanih s održavanjem i provedbom patenata. 

Cons: 

 • Izostali prihod: Prodaja patenata za jednokratno plaćanje znači gubitak potencijalnih budućih izvora prihoda od licencnih naknada ili tantijema. 
 • Rizik podcjenjivanja: Utvrđivanje fer tržišne vrijednosti patenata može biti subjektivno i može dovesti do podcjenjivanja imovine intelektualnog vlasništva, što dovodi do propuštenih prilika za zaradu. 
 • Gubitak kontrole: Prodavači patenata gube kontrolu nad načinom na koji se tehnologija koristi, potencijalno ograničavajući njen dugoročni učinak ili tržišni doseg. 

III) Inoviranje s patentima

Umjesto unovčavanja patenata putem licenciranja ili prodaje, tvrtke mogu iskoristiti svoje intelektualno vlasništvo za razvoj inovativnih proizvoda ili usluga koje ih izdvajaju na tržištu. 

Pros: 

 • Konkurentska prednost: Inovacija s patentiranom tehnologijom omogućuje tvrtkama da ponude jedinstvena rješenja koja se bave nezadovoljenim potrebama kupaca ili nadmašuju postojeće ponude. 
 • Poboljšanje marke: Patentirane inovacije mogu poboljšati reputaciju marke, pozicionirati tvrtke kao vodeće u industriji i poticati povjerenje i lojalnost kupaca. 
 • Dugoročni potencijal prihoda: Uspješno lansiranje proizvoda temeljeno na patentiranoj tehnologiji može generirati stalne tokove prihoda i uspostaviti tržišnu dominaciju tijekom vremena. 

Cons: 

 • Intenzivni resursi: Razvoj i komercijalizacija patentiranih proizvoda ili usluga zahtijeva značajna ulaganja u istraživanje i razvoj, marketing i distribuciju, bez jamstva uspjeha. 
 • Vrijeme za tržište: Životni ciklus razvoja proizvoda može biti dugotrajan, odgađajući realizaciju prihoda i dopuštajući konkurentima da uđu na tržište s alternativnim rješenjima. 
 • Usvajanje tržišta: Nove inovacije mogu se suočiti s otporom ili skepticizmom kupaca, što zahtijeva opsežno obrazovanje i marketinške napore kako bi se potaknulo usvajanje i postigla razmjera.

Marketing portfelja patenata

Marketing portfelja patenata uključuje strateško promicanje i showcasing imovinu intelektualnog vlasništva potencijalnim kupcima, nositeljima licence ili investitorima. Učinkovito oglašavanje portfelja patenata zahtijeva duboko razumijevanje tehnologije, tržišne dinamike i ciljane publike. U nastavku istražujemo različite puteve dostupne za marketing portfelja patenata: 

I) Izravni dohvat

Izravan dohvat uključuje proaktivno kontaktiranje potencijalnih kupaca ili nositelja licence kako bi se procijenio njihov interes za patentni portfelj. Ovaj pristup zahtijeva temeljito istraživanje kako bi se identificirale relevantne tvrtke ili pojedinci sa strateškom potrebom za tehnologijom. 

Pros: 

 • Ciljani pristup: Izravan domet omogućuje nositeljima patenata da prilagode svoje poruke i ponude određenim tvrtkama ili industrijama, povećavajući vjerojatnost uspjeha. 
 • Kontrola nad pregovorima: Pokretanjem razgovora s potencijalnim kupcima ili nositeljima licence, vlasnici patenata zadržavaju kontrolu nad pregovaračkim procesom i mogu iskoristiti konkurentsku dinamiku kako bi osigurali povoljne uvjete. 
 • Povjerljivost: Izravan pristup omogućuje nositeljima patenata da zadrže povjerljivost i kontrolu nad osjetljivim informacijama tijekom marketinškog procesa, smanjujući rizik od curenja ili neželjene pažnje. 

Cons: 

 • Zahtjevi resursa: Provođenje izravnog dosega zahtijeva značajno vrijeme i trud za istraživanje, identifikaciju i angažiranje potencijalnih kupaca ili nositelja licence, bez jamstva uspjeha. 
 • Ograničeni doseg: Izravan domet može previdjeti potencijalne kupce ili nositelje licence koji aktivno ne traže patente ili možda nisu svjesni važnosti tehnologije za njihovo poslovanje. 

II) Mrežna tržišta

Internetske tržnice osigurati platforme za popis i promicanje portfelja patenata širokoj publici potencijalnih kupaca ili nositelja licence. Ove platforme nude značajke kao što su baze podataka koje se mogu pretraživati, smjernice za cijene i usluge olakšavanja transakcija. 

Pros: 

 • Globalni doseg: Internetska tržišta omogućuju nositeljima patenata da dopru do široke publike kupaca ili nositelja licence širom svijeta, povećavajući vjerojatnost pronalaska odgovarajućeg partnera. 
 • Transparentnost: Mnoga internetska tržišta nude transparentnost u uvjetima određivanja cijena i transakcija, olakšavajući učinkovite pregovore i smanjujući dvosmislenost za obje strane. 
 • Pristup analitici podataka: neka mrežna tržišta pružaju analitiku podataka i uvide kako bi vlasnicima patenata pomogli da prate razine interesa, identificiraju trendove i optimiziraju svoje marketinške strategije. 

Cons: 

 • Konkurencija: Internetska tržišta mogu biti pretrpana konkurentskim popisima patenata, što pojedinačnim portfeljima predstavlja izazov da se istaknu i privuku pozornost. 
 • Naknade za transakcije: Većina internetskih tržišta naplaćuje naknade ili provizije za uvrštavanje patenata i omogućavanje transakcija, smanjujući neto prihod za nositelje patenata. 
 • Kontrola kvalitete: Internetska tržišta razlikuju se u pogledu kvalitete popisa i vjerodostojnosti kupaca ili nositelja licence, zahtijevaju pomnu provjeru i dužnu pažnju kako bi se izbjegli potencijalni rizici ili prijevare. 

III) Brokerske tvrtke

Brokerske kuće specijalizirani za povezivanje nositelja patenata s potencijalnim kupcima ili nositeljima licenci putem usluga profesionalnog zastupanja i pregovaranja. Te tvrtke obično imaju široke mreže i stručnost u industriji kako bi olakšale uspješne transakcije. 

Pros: 

 • Stručnost i smjernice: Brokerske tvrtke nude specijaliziranu stručnost u vrednovanju patenata, marketingu i pregovorima, pružajući smjernice i podršku tijekom cijelog procesa. 
 • Pristup mrežama: Brokerske tvrtke uspostavile su odnose s kupcima, nositeljima licence i investitorima u raznim industrijama, što im omogućuje da iskoriste svoje mreže za prepoznavanje odgovarajućih prilika. 
 • Povjerljivost i diskrecija: Brokerske tvrtke daju prioritet povjerljivosti i diskreciji u marketingu portfelja patenata, smanjujući rizik od curenja osjetljivih informacija ili neželjenog publiciteta. 

Cons: 

 • Naknade: Brokerske tvrtke obično naplaćuju naknade ili provizije na temelju vrijednosti transakcije, koje mogu biti značajne i smanjiti neto prihod za nositelje patenata. 
 • Ovisnost: Angažiranje brokerske tvrtke može zahtijevati odricanje od kontrole nad marketinškim procesom i oslanjanje na njihovu stručnost i veze kako bi se osigurao povoljan posao. 
 • Sukob interesa: brokerske tvrtke mogu imati sukobljene interese ako predstavljaju i kupce i prodavatelje, što potencijalno ugrožava njihovu nepristranost i fiducijarnu dužnost. 

IV) Industrijske konferencije i događanja

Industrijske konferencije i događanja pružaju mogućnosti nositeljima patenata da pokažu svoju tehnologiju i umreže se s potencijalnim kupcima, nositeljima licenci, investitorima i profesionalcima u industriji. 

Pros: 

 • Ciljana publika: Industrijske konferencije i događaji privlače fokusiranu publiku dionika sa specifičnim interesima i stručnošću relevantnom za patentni portfelj, povećavajući vjerojatnost pronalaska odgovarajućih partnera. 
 • Mogućnosti umrežavanja: Konferencije i događaji nude mogućnosti umrežavanja nositeljima patenata za uspostavljanje odnosa, razmjenu ideja i istraživanje mogućnosti suradnje s kolegama iz industrije. 
 • Vidljivost i brendiranje: Sudjelovanje na industrijskim konferencijama i događajima podiže vidljivost i vjerodostojnost portfelja patenata, pozicionirajući tehnologiju kao inovativnu i vrijednu unutar industrije. 

Cons: 

 • Troškovi: Sudjelovanje u industrijskim konferencijama i događajima izaziva troškove kao što su kotizacije, putni troškovi i iznajmljivanje štandova, koji mogu biti značajni i ne moraju uvijek dati trenutne rezultate. 
 • Obveza vremena: Prisustvovanje konferencijama i događajima zahtijeva vrijeme odvojeno od svakodnevnih operacija, a ROI se možda neće odmah ostvariti, što zahtijeva strpljenje i upornost. 
 • Konkurencija: Industrijske konferencije i događaji mogu privući brojne izlagače i posjetitelje, što nositeljima patenata predstavlja izazov privući pozornost i razlikovati svoju tehnologiju od konkurencije. 

V) USPTO (Ured za patente i žigove Sjedinjenih Država)

Korištenje električnih romobila ističe USPTO osigurava resurse i alate nositeljima patenata za učinkovito oglašavanje imovine intelektualnog vlasništva. Iako sam USPTO izravno ne olakšava transakcije, nudi nekoliko načina za promicanje patenata i povezivanje nositelja patenata s potencijalnim kupcima ili nositeljima licenci. 

Pros: 

 • Obavijesti za javnost: USPTO objavljuje različite javne obavijesti i najave vezane uz patente, uključujući prijenose patenata, mogućnosti licenciranja i inicijative za prijenos tehnologije. Nositelji patenata mogu koristiti ove kanale za oglašavanje svojih patenata i traženje prilika za suradnju ili unovčavanje. 
 • Patentni informacijski centri (PIC): The USPTO upravlja mrežom resursnih centara za patente i trgovačke znakove (PTRC) i knjižnicama depozita za patente i trgovačke znakove (PTDL) diljem zemlje, pružajući pristup informacijama vezanim uz patente, bazama podataka i stručnosti. Nositelji patenata mogu koristiti ove resurse za provođenje istraživanja, analizu tržišnih trendova i razvoj marketinških strategija za svoje patentne portfelje. 

Cons: 

 • Olakšavanje ograničene transakcije: Iako USPTO pruža vrijedne resurse i informacije za nositelje patenata, ne olakšava izravno transakcije ili pregovore između kupaca i prodavača. Nositelji patenata moraju se osloniti na druge kanale, kao što su internetska tržišta, brokerske tvrtke ili izravni kontakt, kako bi učinkovito plasirali svoje patente i angažirali potencijalne kupce ili nositelje licenci. 
 • Natjecanje i vidljivost: S obzirom na veliki broj patenata registriranih pri USPTO-u, nositelji patenata mogu se suočiti s izazovima u postizanju vidljivosti i isticanju iz gomile. Učinkovite marketinške strategije, uključujući ciljano slanje poruka, brendiranje i umrežavanje, bitne su za prevladavanje ovih prepreka i privlačenje pozornosti potencijalnih kupaca ili nositelja licence. 
 • Pravna razmatranja: Nositelji patenata moraju osigurati usklađenost sa zakonskim i regulatornim zahtjevima prilikom oglašavanja svojih patenata, uključujući ugovore o licenciranju patenata, ugovore o povjerljivosti i zakone o intelektualnom vlasništvu.  
  Savjetovanje s pravnim stručnjacima ili stručnjacima za intelektualnu svojinu može pomoći nositeljima patenata da se snađu u ovim složenostima i ublaže rizike povezane s marketingom patenata i transakcijskim aktivnostima. 

Marketing patenata TT Consultants rješenja

At TT konzultanti, razumijemo ključnu ulogu koju marketing patenata i prodaja ima u maksimiziranju vrijednosti imovine intelektualnog vlasništva. Naš sveobuhvatni paket usluga osmišljen je za podršku tvrtkama u svakoj fazi životnog ciklusa patenta, od istraživanja tržišta i analize portfelja do komercijalizacije i licenciranja.  

Evo kako TT Consultants mogu pomoći tvrtkama da se snađu u složenosti marketinga patenata i prodaje: 

I) Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta ključan je prvi korak u prepoznavanju prilika za unovčavanje patenata. TT Consultants provodi dubinsko istraživanje tržišta za procjenu tržišne potražnje, konkurentnog okruženja i tehnoloških trendova relevantnih za patentne portfelje naših klijenata.

Analizom tržišne dinamike i identificiranjem potencijalnih kupaca ili nositelja licence, pomažemo klijentima da skroje svoje marketinške strategije kako bi ciljali na mogućnosti koje najviše obećavaju za stvaranje prihoda. 

II) Rangiranje patenata

Rangiranje patenata uključuje ocjenjivanje kvalitete i vrijednosti patenata unutar portfelja rođak kolegama u industriji i konkurentima. TT konzultanti koristi napredni analitički alati i metodologije za procjenu snage patenta, opsega i relevantnosti, pomažući klijentima identificirati patente visoke vrijednosti te u skladu s tim odrediti prioritet svojih marketinških napora.  
 
Rangiranjem patenata na temelju čimbenika kao što su novost, tržišni potencijal i provedivost, omogućujemo klijentima da maksimiziraju povrat svojih ulaganja u intelektualno vlasništvo. 

III) Komercijalizacija i licenciranje portfelja patenata

U TT Consultants specijalizirani smo za pružanje usluga sveobuhvatne analize za Komercijalizacija i licenciranje portfelja patenata. Shvaćamo da uspješna komercijalizacija i licenciranje patenata zahtijeva stratešku analizu i planiranje optimizirati vrijednosti uz smanjenje rizika. 
 
Koristeći naše više od 17 godina ekspertiza, naša prilagođena rješenja osmišljena su za identificirati unosne mogućnosti licenciranja i podržavamo naše klijente u učinkovitom unovčavanju svojih patenata.  
 
Da li to je kroz izradu ugovora o licenciranju ili olakšavajući inicijative za prijenos tehnologije, naš je cilj pomoći klijentima u iskorištavanju novih tokova prihoda i maksimiziranju vrijednosti njihove imovine intelektualnog vlasništva. 

IV) Patent Due Diligence u spajanjima i akvizicijama

 1. Patent Due Diligence u spajanjima i akvizicijama: 

Due diligence za patente kritičan je aspekt transakcija spajanja i akvizicija (M&A) za procjenu vrijednosti i rizika povezanih s patentnim portfeljima ciljnih tvrtki. 
 
TT Consultants pruža sveobuhvatne usluge dubinske analize patenta za podršku transakcijama spajanja i preuzimanja, provođenje temeljitih procjena imovine patenata, valjanosti, rizika od kršenja i obveza licenciranja. Otkrivanjem potencijalnih problema i ublažavanjem rizika unaprijed, pomažemo klijentima da donesu informirane odluke i maksimiziraju vrijednost svojih M&A ulaganja. 

U TT Consultants, ponosimo se isporukom inovativnih i prilagođenih rješenja koja kombiniraju snagu prilagođenih AI i LLM alata s ekspertiza naših iskusnih profesionalaca.  
Naš hibridni pristup omogućuje nam da klijentima ponudimo najbolje od oba svijeta – vrhunski tehnologiju i personaliziranu uslugu – kako bi postigli svoj patentni marketing i prodaju Ciljevi djelotvorno i djelotvorno. Bilo da klijenti žele unovčiti svoje patentne portfelje, procijeniti mogućnosti licenciranja ili upravljati složenim transakcijama spajanja i preuzimanja, TT Consultants posvećen je pomoći im u otključavanju punog potencijala njihove imovine intelektualnog vlasništva. 

Zaključak 

Ukratko, marketing patenata i odustajanje od vitalnog su značaja za maksimiziranje vrijednosti intelektualnog vlasništva. Putem strategija kao što su licenciranje, prodaja patenata ili inovacije s patentiranom tehnologijom, tvrtke mogu otključati nove izvore prihoda. Svaki pristup ima svoje prednosti i nedostatke, što naglašava potrebu za pomnim razmatranjem. 

O TTC-u

At TT konzultanti, mi smo vrhunski pružatelj prilagođenog intelektualnog vlasništva (IP), tehnološke inteligencije, poslovnog istraživanja i podrške inovacijama. Naš pristup spaja AI i Large Language Model (LLM) alate s ljudskom stručnošću, pružajući rješenja bez premca.

Naš tim uključuje vješte stručnjake za IP, tehničke konzultante, bivše USPTO ispitivače, europske patentne odvjetnike i još mnogo toga. Uslužujemo tvrtke s liste Fortune 500, inovatore, odvjetničke urede, sveučilišta i financijske institucije.

usluge:

Odaberite TT Consultants za prilagođena rješenja vrhunske kvalitete koja redefiniraju upravljanje intelektualnim vlasništvom.

Kontaktirajte Nas
Podijelite članak
VRH

Zatražite povratni poziv!

Hvala vam na interesu za TT Consultants. Molimo ispunite obrazac i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati

  Popup

  OTKLJUČAJ SNAGU

  Tvojih Ideje

  Unaprijedite svoje znanje o patentima
  Ekskluzivni uvidi čekaju vas u našem biltenu

   Zatražite povratni poziv!

   Hvala vam na interesu za TT Consultants. Molimo ispunite obrazac i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati