Snalaženje u nijansama: Sveobuhvatno istraživanje članaka 101, 102 i 103 Zakona o patentima SAD-a

Početna / Blog / Izrada i ilustracije patenata / Snalaženje u nijansama: Sveobuhvatno istraživanje članaka 101, 102 i 103 Zakona o patentima SAD-a

Uvod 

Zakon o patentima SAD-a čuvar je inovatora, osiguravajući da su njihove kreacije propisno zaštićene. Odjeljci 101, 102 i 103 ključne su komponente, a svaki ocrtava bitne kriterije za patentibilnost, igrajući jedinstvenu ulogu u oblikovanju pravnog okvira.  

Odjeljak 101 utvrđuje što čini patentabilni predmet, Odjeljak 102 bavi se novošću i gubitkom prava na patent, a Odjeljak 103 pokriva neočiglednost. Cilj ovog članka je dekodirati ove kritične dijelove, nudeći uvide odvjetnicima za IP, stručnjacima za izradu patenata, inovatorima i stručnjacima za istraživanje i razvoj.  

Zadubit ćemo se u zakonske odredbe, istražiti studije slučaja iz stvarnog svijeta i rasvijetliti strateška razmatranja, pružajući jasno i sažeto razumijevanje kolektivnog utjecaja ovih odjeljaka na zaštitu inovacija.  

Pregled sadržaja

Odjeljak 101 – Predmet patentiranja

Definicija i pregled

Odjeljak 101 Zakona o patentima SAD-a je temeljni. Njime se utvrđuju vrste izuma koji se mogu patentirati. Tvrdi da svatko tko “izmisli ili otkrije nešto novo i korisno 

 • postupak 
 • uređaj 
 • proizvodnja, ili  
 • sastav materijeili bilo koji drugi  
 • nova i korisna poboljšanja  

toga, može dobiti patent.” Ovo je ulazna točka za sve inovacije koje traže patentnu zaštitu. 

Sudske iznimke 

Osim izričitog jezika Odjeljka 101, sudovi su identificirali određene predmete koji se ne mogu patentirati. To su zakoni prirode, prirodni fenomeni i apstraktne ideje. Ove sudske iznimke sprječavaju monopolizaciju temeljnih oruđa znanstvenog i tehnološkog rada. 

 • Apstraktne ideje: 
  Koncept apstraktnih ideja pomalo je maglovit. Često uključuje stvari poput matematičkih pojmova, određenih metoda organiziranja ljudske aktivnosti i mentalnih procesa. To su vrste izuma koji nisu opipljivi ili nemaju konkretan fizički oblik. 
 • Zakoni prirode: 
  To su univerzalne istine i prirodne sile koje postoje u svijetu. Oni nisu izumi čovječanstva. Razmislite o Einsteinovoj jednadžbi, E=mc^2. Opisuje zakon prirode, pa se ne može patentirati. 
 • Prirodni fenomen: 
  To su pojave u prirodnom svijetu, poput stvaranja kristala ili fermentacije bakterija. Nastaju bez ljudske intervencije i stoga se ne mogu patentirati.

Case Study

Ispitajmo slučaj da bismo razumjeli kako je Članak 101 primijenjen i protumačen. 

Alice Corp. protiv CLS Bank International (2014.):  

Godine 2014. Vrhovni sud Sjedinjenih Država donio je presudu u predmetu Alice Corp. protiv CLS Bank International, presuda koja i dan danas zbunjuje patentne odvjetnike. Sud u predmetu Alice postavio je strukturirani test kako bi se utvrdila prihvatljivost predmeta za patentiranje: 

Korak 1: 

Odredite je li zahtjev usmjeren na proces, stroj, proizvodnju ili sastav tvari? 

 • Ako ne, zahtjev se ne kvalificira kao prihvatljivi predmet. 
 • Ako da, prijeđite na korak 2A. 

Korak 2A: 

Je li zahtjev usmjeren prema zakonu prirode, prirodnom fenomenu ili apstraktnoj ideji (poznatoj kao sudske iznimke)? 

 • Ako ne, onda zahtjev stoji kao prihvatljiv predmet. 
 • Ako da, prijeđite na korak 2B. 

Korak 2B: 

Ocijenite navodi li zahtjev dodatne elemente koji čine znatno više od utvrđene sudske iznimke. 

 • Ako ne, zahtjev se smatra neprihvatljivim predmetom. 
 • Ako da, onda se zahtjev priznaje kao prihvatljiv predmet. 

Ovaj metodički pristup koji nudi presuda Alice postao je kamen temeljac utvrđivanje patentne podobnosti predmeta, zahtijevajući temeljito ispitivanje u svakom koraku kako bi se osiguralo da su inovacije koje traže patentnu zaštitu usklađene sa zakonskim odredbama i sudskim tumačenjima predmeta patentiranja. 

Implikacije za inovatore

Razumijevanje odjeljka 101 ključno je za inovatore. Izum mora spadati u djelokrug patentabilnog predmeta i izbjegavati područja sudskih iznimaka. Inovatori bi trebali pažljivo naglasiti kako je njihov izum konkretna primjena ili utjelovljenje i kako to nije samo apstraktna ideja, zakon prirode ili prirodni fenomen. 

 • Strateško usklađivanje s Odjeljkom 101: Usklađivanje inovacija sa zahtjevima Odjeljka 101 je ključno. Inovator bi se trebao usredotočiti na isticanje opipljivih i primjenjivih aspekata izuma. Pružanjem jasnih, konkretnih utjelovljenja izuma i izričitim detaljima njegove praktične primjene mogu se zaobići problemi vezani uz apstraktne ideje. 
 • Preciznost primjene: Preciznost u prijavi patenta je ključna. Jasno artikuliranje načina na koji izum funkcionira na specifičan, opipljiv način je ključno. Prikaz praktične korisnosti izuma i konkretna implementacija mogu pomoći u snalaženju u nijansama Odjeljka 101. 

Inovatori bi trebali imati na umu ove sudske iznimke i strateški pozicionirati svoje izume kako bi naglasili njihovu konkretnu, opipljivu prirodu i praktičnu korisnost. Obraćanje pozornosti na detalje u procesu prijave i duboko razumijevanje Odjeljka 101 ključni su u osiguravanju da inovacije osiguraju patentnu zaštitu koju zaslužuju. 

Odjeljak 102 – Novost i gubitak prava na patent  

Definicija i pregled

Odjeljak 102 igra ključnu ulogu u sustavu američkog patentnog prava, baveći se konceptom novosti. Novost je temeljna za patentibilnost. Izum mora biti nov. Članak 102. propisuje uvjete pod kojima je izum smatra novo ili nenovo, što utječe na prava izumitelja da osigura patent. 

Prethodna umjetnost

Prethodno stanje tehnike odnosi se na sve dokaze da je vaš izum već poznat. To mogu biti prethodni patenti, članci u časopisima, javne rasprave ili proizvodi na tržištu. Ako izum nije nov, nije ga moguće patentirati. 

 • Definicija i vrste: 
 1. Patenti i objavljene prijave: Prethodno odobreni patenti ili objavljene patentne prijave služe kao stanje tehnike. 
 2. Nepatentna literatura: Akademski časopisi, časopisi, internetski sadržaji ili bilo koje javno objavljivanje mogu predstavljati stanje tehnike. 
 3. Javna uporaba ili prodaja: Svaka javna uporaba, prodaja ili izlaganje izuma prije prijave može se smatrati stanjem tehnike. 
 • Utjecaj na patentibilnost: Ako je izum već dio stanja tehnike, nedostaje mu novost. To znači da izum nije nov i stoga se ne može patentirati.

Razdoblje odgode

Grace period je iznimka od pravila novosti. To znači da izumitelji imaju određeno razdoblje (jednu godinu prema Zakonu o izumima Amerike – AIA) nakon što objave svoj izum da podnesu prijavu patenta. 

 • AIA naspram statuta prije AIA: Prema AIA-i, Sjedinjene Države su 2013. godine prešle na sustav "prvi-za-podnese" sa sustava "prvi-za-izmisli". To znači da je datum podnošenja patentne prijave postao najvažniji u određivanju tko ima pravo na patent. 
 • Važnost pravodobnog podnošenja: S obzirom na prelazak na sustav "prvi-za-dospijeće", pravovremeno podnošenje dokumenata postalo je ključno. Razdoblje odgode pruža sigurnosnu mrežu, ali oslanjanje na njega može biti riskantno, s obzirom na konkurentsko okruženje i utrku s Uredom za patente da osigura prava. 

Studije slučaja/primjeri

Kako bismo razjasnili Odjeljak 102, proučimo poznati slučaj u kojem je bio ključan. 

Patent za bodljikavu žicu (1874.):  

Godine 1867. Lucien B. Smith prvotno je patentirao bodljikavu žicu, čime je dobio ekskluzivna prava. Međutim, Joseph Glidden, nakon poboljšanja dizajna žice 1874., ustvrdio je da njegove inovacije zaslužuju poseban patent, što je dovelo do ključnog spora. 

Gliddenove izmjene isprva su odbijene zbog uočenog nedostatka novosti, što je slučaj dovelo do Vrhovnog suda. Središnje istraživanje suda vrtilo se oko procjene jedinstvenosti Gliddenovih poboljšanja u odnosu na prevladavajuće metode bodljikave žice. 

Unatoč početnom skepticizmu, Gliddenov dizajn, sa svojim širokim usvajanjem i značajnim poboljšanjima u odnosu na prethodne modele, bio je pomno ispitan. Naposljetku je sud uvidio osebujni i novi karakter njegovih inovacija, poništio ranije presude i potvrdio njegova patentna prava. 

Ova je rezolucija postavila značajne presedane u patentnom pravu u vezi s načelima prve prijave i opsegom novosti te naglašavajući da inkrementalne, ali utjecajne inovacije mogu osigurati patentna prava, naglašavajući važnost komercijalnog uspjeha u utvrđivanju temelja za patente. 

Praktični uvidi

Razumijevanje i snalaženje u Odjeljku 102 ključno je za osiguranje patentnih prava. 

 • Strategije za očuvanje novosti: Kako bi izbjegli gubitak patentnih prava, izumitelji bi se trebali suzdržati od javnog otkrivanja, prodaje ili javne uporabe prije podnošenja patentne prijave. Podnošenje privremene patentne prijave može biti razborit korak za osiguravanje ranog datuma podnošenja dok se ostavlja vrijeme za doradu izuma. 
 • Mjere opreza: Izumitelji moraju djelovati brzo nakon objave izuma kako bi optimalno iskoristili razdoblje odgode. Provođenje temeljitih pretraga stanja tehnike prije podnošenja može pomoći u prepoznavanju potencijalnih prepreka i pročišćavanju patentnih zahtjeva kako bi se naglasila novost izuma. 
 • Razumijevanje krajolika: Kontinuirano praćenje tehnološkog krajolika i postojećih patenata u relevantnom području može pomoći izumiteljima da ostanu u toku s potencijalnim stanjem tehnike i da se klone nenamjernog kršenja. 

Odjeljak 103 - Neočitort

Definicija i pregled

Odjeljak 103 Zakona o patentima SAD-a usredotočen je na neočitort, ključni element za patentibilnost. Izum je neočito ako nije spremno vidljiv osobi koja ima obične vještine u umjetnosti (PHOSITA). Ovaj odjeljak osigurava da trivijalne izmjene postojećih izuma ne dobiju patentnu zaštitu, održavanje ravnoteža između inovacije i monopolizacije. 

određivanje Neočitort

Utvrđivanje je li izum neočit uključuje višestruku analizu. U igru ​​ulazi nekoliko čimbenika, a procjena zahtijeva nijansiran pristup. 

Graham protiv John Deere Co. iz Kansas Cityja (1966.): Ovaj značajan slučaj Vrhovnog suda uspostavio je okvir za procjenu neočiglednosti. Postavio je proces u tri koraka: 

 • Određivanje opsega i sadržaja stanja tehnike, 
 • Utvrđivanje razlika između stanja tehnike i predmetnih zahtjeva, i 
 • Rješavanje razine uobičajene vještine u relevantnom umijeću. 

Objektivni pokazatelji: 

 • Komercijalni uspjeh: Snažan pokazatelj neočiglednosti je komercijalni uspjeh proizvoda koji utjelovljuje izum. 
 • Dugo osjećane, ali neriješene potrebe: Ako se izum bavi problemom koji je postojao dugo vremena bez rješenja, može se smatrati neočitim. 
 • Neuspjeh drugih: Nemogućnost drugih stručnih osoba da razviju izum za koji se zahtijeva zaštita također može biti dokaz neočiglednosti. 

Studije slučaja/primjeri

Uranjanje u studije slučaja rasvjetljava primjenu Odjeljka 103 u scenarijima stvarnog svijeta. 

 • Adamsova baterija (1966.): 
  U predmetu United States v. Adams, Vrhovni sud preispitao je valjanost patenta mokre baterije čiji je vlasnik Adams. Baterija je bila posebna, koristila je elektrode od magnezija i bakrenog klorida s vodenom aktivacijom. Vlada je osporavala njegovu novost i tvrdila da je očitost.

  Unatoč tome što su pojedinačne komponente baterije bile poznate, njihova je kombinacija bila jedinstvena i neočita. Nezaboravna demonstracija u sudnici od strane Adamsovog odvjetnika pokazala je jedinstvenost baterije. Sud je stao na Adamsovu stranu ističući neočiglednost i neočekivane rezultate.

  Ovaj je slučaj pojačao važnost neočiglednosti u patentnom pravu, ističući da se čak i poznati elementi mogu kombinirati na inovativne načine koji zaslužuju zaštitu patenta. 
 • KSR Int'l Co. protiv Teleflex Inc. (2007.): Ovaj je slučaj naglasio potrebu za fleksibilnim pristupom u određivanju neočiglednosti, upozoravajući na pretjerano krutu primjenu TSM (Teaching, Suggestion, Motivation) testa. Smatralo se da izričito učenje, sugestija ili motivacija za kombiniranje referenci prethodnog stanja tehnike nije uvijek nužna za uspostavljanje očitosti.

Praktični uvidi

Razumijevanje neočiglednosti i učinkovita strategija ključni su za izumitelje i praktičare IP-a. 

 • Holistička analiza: Kada se neki izum pozicionira kao neočit, bitno je dati holistički argument. Detaljne ilustracije kako izum nije sugeriran prethodnim stanjem tehnike, zajedno s bilo kakvim neočekivanim rezultatima ili komercijalnim uspjehom, mogu ojačati slučaj neočiglednosti. 
 • Suštinska argumentacija: Argument za neočiglednost trebao bi biti sadržajan i nijansiran. Jednostavna tvrdnja o novosti ili domišljatosti nije dovoljna. Trebalo bi jasno pokazati kako izum nije očigledan napredak od prethodne tehnike do PHOSITE. 
 • Objektivni dokazi: Iskorištavanje objektivnih pokazatelja je ključno. Komercijalni uspjeh, dugotrajne ali neriješene potrebe i neuspjeh drugih da riješe problem mogu poslužiti kao uvjerljivi dokazi koji naglašavaju neočitu prirodu izuma. 

Implikacije za IP zajednicu

Nijanse Odjeljka 103 imaju duboke implikacije za odvjetnike za intelektualno vlasništvo, stručnjake za izradu patenata i inovatore. 

 • Izrada strateškog patenta: Izrada patentnih prijava s fokusom na pojašnjavanje neočitih aspekata izuma ključan je. Bitno je jasno razlikovanje inventivnih koraka i pedantna ilustracija razlika u odnosu na stanje tehnike. 
 • Detaljna analiza stanja tehnike: Sveobuhvatno znanje i analiza postojećeg stanja tehnike u relevantnom području su nezamjenjivi. Pomaže u predviđanju potencijalnih prigovora na temelju očitosti i u oblikovanju argumenata i tvrdnji koje snažno prikazuju neočiglednost izuma. 
 • Pravna praksa u razvoju: Za praktičare intelektualnog vlasništva ključno je biti u toku s razvojem sudske prakse u vezi s neočiglednošću. Redoviti pregled nedavne sudske prakse i smjernica USPTO-a pomaže u razumijevanju promjenjive dinamike neočiglednosti iu skladu s tim u prilagodbi strategija. 

Odjeljak za navigacijus 101, 102 i 103 – Integrirani pristup i strateški Razmatranja

Sveobuhvatno razumijevanje

Razvijanje strateškog pristupa za kretanje kroz članke 101, 102 i 103 američkog Zakona o patentima zahtijeva sveobuhvatno razumijevanje svakog odjeljka. Međudjelovanje između podobnosti, novosti i neočitort složen je, nužni višestruku strategiju za osiguranje snažne patentne zaštite. 

Integrirana strategija

Da bi se uspjelo u postupku nabave patenta, moraju se neprimjetno integrirati principi sva tri odjeljka. Svaki odjeljak je filtar, a izum mora proći kroz svaki da bi se pojavio kao odobreni patent. 

 • Zakon o ravnoteži: Najvažnija je pažnja posvećena detaljima. Uključuje balansiranje širine i specifičnosti tvrdnji, osiguravanje podobnosti, utvrđivanje novosti i dokazivanje neočiglednosti. 
 • Sastavljanje zahtjeva: Precizno sastavljanje zahtjeva ključno je. Tvrdnje moraju biti jasne, koncizne i u potpunosti potkrijepljene opisom, baveći se mogućim ranjivostima u vezi s Odjeljcima 101, 102 i 103. 

Pravni presedani i tumačenja

Pridržavanje pravnih presedana i tekućih tumačenja je ključno. Redovito bavljenje sudskom praksom i smjernicama USPTO-a osigurava usklađivanje s trenutačnim pravnim krajolikom. 

 • Adaptivne strategije: Prilagodba pravnim okvirima i tumačenjima koja se razvijaju od vitalnog je značaja. Proaktivan pristup u usklađivanju patentnih prijava s novonastalom sudskom praksom može ublažiti rizik odbijanja. 
 • Pravosudni trendovi: Promatranje trendova u sudskim odlukama pomaže u predviđanju potencijalnih izazova i usavršavanju strategija u skladu s tim. Pomaže u formuliranju argumenata koji su u skladu s prevladavajućim pravnim mišljenjem. 

Praktični uvidi za IP praktičare

Primjena praktičnih uvida ključna je za praktičare intelektualnog vlasništva, stručnjake za izradu patenata i inovatore koji se žele učinkovito snaći u zamršenosti američkog zakona o patentima. 

 • Detaljna analiza stanja tehnike: Provođenje opsežnih pretraga stanja tehnike i analiza postojećih patenata i publikacija u relevantnom području je ključno. Time se osigurava prepoznavanje potencijalnih prepreka i pročišćavanje tvrdnji kako bi se pojačala novost i neočiglednost. 
 • Izrada strateške tvrdnje: Izrada tvrdnji koje su široke dovoljno da ponudi značajnu zaštitu, dok je dovoljno specifičan da zaobiđe stanje tehnike. Fokus bi trebao biti na isticanju jedinstvenih aspekata izuma koji ga čine prihvatljivim, novim i neočitim. 
 • Učinkovita argumentacija: Izgradnja uvjerljivih argumenata oko prihvatljivosti, novosti i neočiglednosti je ključna. To uključuje objašnjenje tehnološkog napretka do kojeg je došao izum i njegovo jasno razlikovanje od postojećeg stanja tehnike. 
 • Predviđanje i rješavanje odbijanja: Proaktivno adrješavanje mogućih razloga za odbijanje i potvrđivanje zahtjeva protiv ranjivosti u vezi s Odjeljcima 101, 102 i 103 može ubrzati postupak ispitivanja i povećati vjerojatnost dodjele. 

Implikacije za inovatore i poduzeća

Za inovatore i tvrtke ključno je razumijevanje i usklađivanje njihovih inovacija s pravnim okvirima odjeljaka 101, 102 i 103. 

 • Usklađivanje sa pravnim normama: Rano uključivanje pravnih razloga u proces inovacije može pojednostaviti nabavu patenata. Inovatori moraju biti svjesni zakonskih preduvjeta za patentibilnost i prema tome uskladiti svoje inovacije. 
 • Suradnja s pravnim timovima: Suradnička interakcija između inovatora i pravnih timova može optimizirati razvoj inovacija. Redovite konzultacije i povratne informacije mogu olakšati prepoznavanje i rješavanje potencijalnih pravnih prepreka u ranim fazama razvoja. 
 • Informirano donošenje odluka: Detaljno razumijevanje američkog zakona o patentima omogućuje inovatorima i stručnjacima za istraživanje i razvoj da donose informirane odluke. Omogućuje određivanje prioriteta resursa i napora prema inovacijama s većom vjerojatnošću osiguravanja snažne patentne zaštite. 

Djelotvorni uvidi i smjernice za budućnost 

Djelotvorni uvidi

U kontekstu američkog zakona o patentima, spajanje odjeljaka 101, 102 i 103 zahtijeva vješto razumijevanje i promišljenu provedbu. 

 • Jasna dokumentacija: Ključna je sveobuhvatna i nedvosmislena dokumentacija procesa izuma. Pruža dokaze koji podržavaju prihvatljivost, novost i neočiglednost izuma, osiguravajući lakši postupak stjecanja patenta. 
 • Holistički pristup: Neophodan je holistički pristup analizi odjeljaka 101, 102 i 103. Međuovisnost ovih odjeljaka zahtijeva istodobnu integriranu procjenu prihvatljivosti, novosti i neočiglednosti kako bi se osigurala snažna patentna zaštita. 
 • Proaktivan angažman s patentnim uredom: Uspostava dijaloga s ispitivačima patenata u ranoj fazi postupka može biti od koristi. Potiče međusobno razumijevanje i može značajno pomoći u ublažavanju potencijalnih izazova i odbijanja tijekom ispitne faze. 

Pravni krajolik u razvoju

Pravni okvir patentnog prava neprestano se razvija. Ključno je biti u tijeku s najnovijim razvojem događaja, sudskim odlukama i promjenama u zakonu i smjernicama USPTO-a. 

 • Kontinuirano učenje: Bitno je biti u toku s pravnim razvojem i presedanima. Redoviti angažman sa znanstveni članci, pravnim publikacijama i forumima o intelektualnom vlasništvu neophodan je za informiranje i prilagođavanje strategija u skladu s tim. 
 • Sudjelovanje u pravnim diskursima: Aktivno sudjelovanje u pravnim diskursima i dijalozima pomaže u procjeni prevladavajućih misaonih procesa i potencijalnih budućih smjerova u patentnom pravu. Doprinosi oblikovanju otpornijih i informiranijih strategija. 

Poticanje inovacija

Poticanje inovacija uz osiguravanje zakonske usklađenosti čin je ravnoteže koji zahtijeva skladnu integraciju kreativnih i pravnih misaonih procesa. 

 • Poboljšana suradnja: Promicanje poboljšane suradnje između pravnih timova i inovatora ključno je. Omogućuje besprijekornu integraciju pravnih uvida tijekom procesa inovacije, povećavajući izglede za osiguravanje patentne zaštite. 
 • Poticanje inovativnog okruženja: Neophodno je njegovati okruženje koje potiče kreativnost i inovativnost, uz svijest o zakonskim ograničenjima. Pomaže u usklađivanju inventivnih koncepata sa pravnim okvirima rano u procesu razvoja. 

Buduće smjernice

Tekuća evolucija tehnologije i pravnih okvira nastavit će oblikovati krajolik patentnog prava. 

 • Prihvaćanje tehnološkog napretka: Pojava novih tehnologija kao što su umjetna inteligencija, biotehnologija i nanotehnologija postavlja nove izazove i prilike. Prilagodba i prihvaćanje ovog tehnološkog napretka ključno je za kretanje budućim putanjama patentnog prava. 
 • Pravne prilagodbe i reforme: Predviđanje i prilagodba potencijalnim pravnim reformama i izmjenama patentnog prava od najveće su važnosti. Zahtijeva kontinuirano učenje i prilagodbu kako bi se osiguralo da inovacije nisu samo revolucionarne, već i pravno valjane i zaštićene. 
 • Globalne perspektive: Razmatranje globalnih perspektiva i međunarodnih zakona o patentima sve je važnije. Pruža šire gledište i pomaže u formuliranju strategija koje su u skladu s međunarodnim normama intelektualnog vlasništva. 

Zaključak 

Kretanje zamršenim stazama odjeljaka 101, 102 i 103 američkog Zakona o patentima zahtijeva marljivost, znanje i strategiju. Svaki odjeljak predstavlja svoj jedinstveni skup izazova i razmatranja. 

Razumijevanje nijansi podobnosti prema Odjeljku 101 prvi je korak. Postavlja temelj, određujući je li izum usklađen s patentibilnim predmetom. Ovdje je naglasak na izbjegavanju apstraktnih ideja, zakona prirode i prirodnih pojava. 

Zatim, odjeljak 102 opisuje aspekt novosti. Nalaže da izum mora biti nov, bez identičnog izuma objavljenog prije datuma podnošenja. Sveobuhvatan pregled stanja tehnike ključan je za utvrđivanje novosti. 

Odjeljak 103 fokusiran je na neočiglednost. Njime se istražuje je li izum očit razvoj pojedincima vještima u određenom području. Čvrsti argumenti i jasno razgraničenje od stanja tehnike ključni su za utvrđivanje neočiglednosti. 

Za inovatore, odvjetnike za zaštitu intelektualnog vlasništva, stručnjake za izradu patenata i stručnjake za istraživanje i razvoj, ovladavanje međuigrom ovih dijelova je imperativ. Riječ je o spajanju pravne oštroumnosti s inovativnom mišlju, osiguravajući da plod intelektualnog rada dobije zaštitu koju zaslužuje. Sinteza razumijevanja, strategije i izvršenja ključna je za korištenje ovih odjeljaka za učinkovito jačanje prava intelektualnog vlasništva. 

O TTC-u

At TT konzultanti, mi smo vrhunski pružatelj prilagođenog intelektualnog vlasništva (IP), tehnološke inteligencije, poslovnog istraživanja i podrške inovacijama. Naš pristup spaja AI i Large Language Model (LLM) alate s ljudskom stručnošću, pružajući rješenja bez premca.

Naš tim uključuje vješte stručnjake za IP, tehničke konzultante, bivše USPTO ispitivače, europske patentne odvjetnike i još mnogo toga. Uslužujemo tvrtke s liste Fortune 500, inovatore, odvjetničke urede, sveučilišta i financijske institucije.

usluge:

Odaberite TT Consultants za prilagođena rješenja vrhunske kvalitete koja redefiniraju upravljanje intelektualnim vlasništvom.

Kontaktirajte Nas
Podijelite članak
VRH

Zatražite povratni poziv!

Hvala vam na interesu za TT Consultants. Molimo ispunite obrazac i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati

  Popup

  OTKLJUČAJ SNAGU

  Tvojih Ideje

  Unaprijedite svoje znanje o patentima
  Ekskluzivni uvidi čekaju vas u našem biltenu

   Zatražite povratni poziv!

   Hvala vam na interesu za TT Consultants. Molimo ispunite obrazac i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati